เลเซอร์มีมากมาย เลือกชนิดไหนดี ™
การใช้เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะผิดปกติของผิวหนัง หรือเพื่อเสริมสร้างความงาม เป็นวิธีการรักษาซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สถานพยาบาลที่ให้บริการการรักษาด้วยเลเซอร์ผุดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ด ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวในย่านชุมชน ห้องเช่าในห้างสรรพสินค้า ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน เหตุผลที่ทำให้เลเซอร์กลายเป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก (เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในอดีต) และผลการรักษาดีมาก มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการทำให้มีการคิดประดิษฐ์เลเซอร์ชนิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันจึงมีเลเซอร์มากมายหลายชนิดที่ใช้อยู่ในวงการแพทย์ ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงนี้ไม่ทัน แม้แต่แพทย์ผิวหนังเองก็ทราบดีว่าพวกเราแทบจะต้องวิ่งตามความรุดหน้าของศาสตร์แขนงนี้

เลเซอร์ คือ แสงชนิดหนึ่งซึ่งมีความจ้าและพลังงานสูงมาก สิ่งที่ทำให้เลเซอร์แตกต่างกับแสงชนิดอื่นๆ คือ พลังงานของแสงเลเซอร์สามารถดูดซึมเข้าไปในส่วนประกอบเล็กๆ ในเซลล์ผิวหนังได้ เช่น แสงเลเซอร์บางชนิดสามารถดูดซับเข้าไปในเม็ดสีเมลานิน บางชนิดดูดเข้าไปในเม็ดเลือดหรือดูดเข้าไปในเซลล์ทีร่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ

เมื่อแสงเลเซอร์เข้าไปในเซลล์จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในเซลล์ จนเซลล์สลายตัวไปในที่สุด ด้วยศาสตร์และความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้เกิดการค้นพบว่า เราสามารถปรับตั้งค่าพลังงานของเครื่องเลเซอร์เพื่อให้เกิดความร้อนขึ้นเฉพาะภายในเซลล์ โดยไม่ให้ความร้อนแผ่กระจายไปถูกเนื้อเยื่อดีรอบๆ กล่าวโดยสรุป จุดเด่นของเลเซอร์คือ ความสามารถในการทำลายอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

หลายท่านยังคิดว่าเลเซอร์ทำงานเหมือนเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือเหมือนมีดผ่าตัด ซึ่งต้องผ่าตัดเลาะหนังตั้งแต่ชั้นนอกจนลึกไปถึงชั้นในเพื่อตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออก และหลังการรักษามักเป็นแผลและมีสะเก็ด แต่ที่จริงแล้วหลักการทำงานของเลเซอร์แตกต่างกับเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือการใช้มีดผ่าตัดโดยสิ้นเชิง แพทย์สามารถใช้เลเซอร์ทำงานสิ่งที่เราไม่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น การใช้เลเซอร์กำจัดขน แสงเลเซอร์จะวิ่งไปจับเซลล์บริเวณรากขนโดยไม่ทำลายผิวหนังส่วนอื่น เมื่อทำเสร็จแล้วจะไม่มีแผล มีเพียงรอยแดงเรื่อๆ รอบๆ รูขุมขน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เลเซอร์เพื่อทำลายเฉพาะหลอดเลือดหรือทำลายเฉพาะเซลล์สร้างสีได้อีกด้วย

LEAVE A REPLY