เกย์หนุ่มคนไหนหน้าตา-รูปร่างดี มาสมัครเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันเวทีระดับโลกกับ “Mr.Gay World 2017” กัน!
เพราะเป็น License ระดับโลก และถูกจับตามองจากสังคมเพราะเป็นปีแรกของการประกวด คุณสมบัติของ Mr.Gay World Thailand 2017 ที่จะจัดขึ้นโดย องค์กรบางกอกเรนโบว์และพันธมิตร ในค่ำคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 นี้ จึงต้องเข้มข้น และฉีกกฏล้างภาพเกย์ในความคิดของสังคมไทยลงอย่างสิ้นเชิง

เพราะเป็น License ระดับโลก และถูกจับตามองจากสังคมเพราะเป็นปีแรกของการประกวด คุณสมบัติของ Mr.Gay World Thailand 2017

การประกวด Mr.Gay World Thailand บอกไว้ชัดเลยว่า ไม่ใช่เป็นการประกวดความงาม แต่เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ มีความรู้รอบด้านทั้งภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชน กฏหมาย และความเคลื่อนไหวของ LGBTI รอบโลก เพื่อจะได้ตัวแทนที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศไทยไปประกวด Mr.Gay World ในระดับโลก

คุณสมบัติ
1. เป็นชายรักชาย (เกย์) ผู้มีอายุระหว่าง 18-40 ปีบริบูรณ์ ก่อนถึงวันประกวดรอบสุดท้าย โดยผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานรับรอง ต่อกองประกวดได้
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3.สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะจะได้เปรียบในเวทีระดับโลก
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และสภาพจิตใจที่ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดีเลิศ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งกับเกย์และคนทั่วไป
6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีต่อสื่อมวลชน มีไหวพริบในการตอบคำถาม หรือเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถเปิดเผยตัวต่อสาธารณะชน โดยการเข้าร่วมการถ่ายภาพตามสื่อ , สิ่งพิมพ์ ต่างๆของกองประกวดและผู้สนับสนุน และสามารถให้กองประกวดใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย
8. สามารถจัดเตรียมเสื้อผ้า รวมทั้งชุดว่ายน้ำที่ครีเอทแบบไทย ของตัวเองได้
9. เมื่อได้รับตำแหน่ง ผู้สมัครจำเป็นเซ็นสัญญากับกองประกวด เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับโลกต่อไปได้
10. ผู้สมัครต้องแนบรูปถ่ายจำนวน 3 ภาพ ดังต่อไปนี้
– ภาพถ่ายครึ่งตัวระยะใกล้ (ศรีษะถึงหัวไหล่)
– ภาพถ่ายเต็มตัวในชุดว่ายน้ำ
– ภาพถ่ายเต็มตัวในชุดสูท
– ห้ามตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ให้ใช้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
– ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าสมัคร 1,000 บาท ให้กับกองประกวด
11. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องกระทำตนตามกฎของกองประกวดอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีสู่สาธารณะ
12. การตัดสินของกรรมการเป็นไปอย่างยุติธรรม และถือเป็นที่สิ้นสุด
13. กองประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย ต่อผู้เข้าประกวดและทรัพย์สิน ทั้งก่อนและหลัง การแข่งขัน โดยผู้เข้าประกวดต้องพึงระลึกถึงความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินเป็นหลักอยู่เสมอ
14. ผู้เข้าประกวดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยทันที
15. กองประกวดจะมอบรางวัลตามที่ผู้สนับสนุนได้มอบไว้ให้ แต่จะไม่รับผิดชอบ หากของรางวัลที่ได้มีการจัดส่งล่าช้ากว่าวันประกวดรอบสุดท้าย
16. กองประกวดและผู้สนับสนุนหลัก ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเข้าประกวด ของผู้เข้าประกวด ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง และทำให้กองประกวดเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งก่อน , ระหว่าง , หลังการเข้าแข่งขัน
17. ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ จะต้องทำหนังสือเดินทางออกนอกประเทศ ด้วยตนเอง (พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุในวันเดินทางไปประกวดยังต่างประเทศ)
18. ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สิทธิของเกย์ กฎหมาย และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เกย์ในประเทศ และในโลกปัจจุบันได้
19. โปรดจำไว้ว่า กฎระเบียบของการประกวดครั้งนี้มีความเข้มงวด และเป็นการประกวดที่มีคุณภาพสูง

mr-gay-world-2017-2

ใครคิดว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ท้าทาย และมีความฝัน ก็ลองวัดใจกันดูนะครับว่า ความสามารถของเราควรไปถึง “ระดับโลก” ได้หรือไม่ เค้าเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน นี้เท่านั้นครับ ที่ http://www.mrgaythai.com/contestants/apply หรือ ไลน์สอบถาม nikythai
ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก RainbowBKK

LEAVE A REPLY