การออกกำลังกายนั้นจัดเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เสมือนยาชูกำลังชั้นดี จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมวัยรุ่นหนุ่มสาวยุคสมัยนี้จึงหันมาออกกำลังกายกันอย่างเหนียวแหน่น แต่ที่น่าสังเกตคือผู้สูงอายุไม่ยักจะเห็น ผู้สูงวัยสมัยใหม่ไม่นิยมออกกำลังกายกันหรือนี่ หรือช่วงวัยดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การออกกำลังกายกันแน่

http://www.ascseniorcare.com/exercise-tips-for-the-elderly/
http://www.ascseniorcare.com/exercise-tips-for-the-elderly/

 

แต่เมื่อศึกษาข้อมูลกลับพบข้อเท็จจริงว่า ผู้สูงวัยยังจัดเป็นวัยที่สามารถออกกำลังกายได้ หากผู้สูงวัยท่านนั้นๆไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บในสภาวะอาการที่น่าเป็นห่วงเอาเสียก่อน สาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นผู้สูงวัยออกกำลังกายนั้นเหตุผลอาจเกิดจากหลากหลายปัจจัยอาทิ ทัศนะคติของลูกหลานที่มีต่อตัวผู้สูงวัย ที่อาจมองว่าผู้สูงวัยก็คือผู้สูงวัย ร่างกายย่อมอ่อนแอ เปราะบาง ท่านมีอายุล่วงเลยมาถึงปูนนี้แล้วหวังแค่ให้ท่านทานยาที่หมอสั่งอย่างครบถ้วน สม่ำเสมือในทุกๆวัน กินอิ่ม นอนหลับ แค่นี้ก็เหมาะสมกับวัยของท่านแล้ว หรือจะเป็นในส่วนของความปลอดภัย เกรงกลัวว่าผู้สูงวัยจะมีร่างกายที่ทรุดตัวลงหากออกกำลังกาย เป็นต้น  การออกกำลังกายที่ดีควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้สูงวัยท่านนั้นๆ เช่นให้ผู้สูงวัยเดินเล่นแกว่งมืออยู่ในบ้าน เพียงเท่านี้ก็จัดเป็นการออกกำลังกายแล้ว โดยการออกกำลังกายในผู้สูงวัยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน อันได้แก่ การออกกำลังกายเฉพาะส่วนที่เน้นไปในทางรักษาโรคเช่น ผู้สูงวัยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งอ่อนแรง เป็นต้นกับการออกกำลังกายโดยทั่วไปที่เน้นให้สุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่ง อาทิเช่นการเต้นแอโรบิคเป็นต้นแต่การออกกำลังกายโดยทั่วไปที่อยากนำเสนอ อีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร่วมทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผัก เด็ดผัก หันผัก ในผู้สูงวัยที่เป็นเพศหญิง หากเป็นเพศชายกิจกรรมอาจดูแข็งแรงกว่า เช่นการได้ช่วย ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ เช็คจัดหิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา เป็นต้น

http://www.exercise-works.org/latest-news/2013/5/26/hypertension-high-blood-pressure-and-exercise-advice-in-the.html
http://www.exercise-works.org/latest-news/2013/5/26/hypertension-high-blood-pressure-and-exercise-advice-in-the.html

 ทั้งหมดนี้จัดเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมภายในครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ตลอดจนอาจมองว่าตนไม่ใช่ผู้สูงวัยที่แก่แล้วแก่เลยลูกหลานยังเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตนมีอยู่ ที่สำคัญช่วยสานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

 

LEAVE A REPLY